Kódy Nové Země

Vše, co je skryté

…v hlubinách ukryté, v převlecích a maskách, předáváno ve zkazkách.

Možnou pověstí, možnou pravdou skrytou, nyní přichází doba, kdy již nelze býti neviděnou, pečlivě ukrytou.

V nalazení na srdce, kompas tvůj, rozsviť pochodeň, jenž je světlem, veškerenstvem.

Posviť na temná, skrytá místa, aby pravda byla již ta jistá. Posviť do zákoutí mysli druhých, i přes nekomfort uvidí, kde jejich je zranění. Buď přítomen tady a teď, jen tak se ti rozzáří celičký svět. Jen tak staneš se pochodní, světlem, jenž druhým je blahodárným teplem, otevřenou náručí s láskyplným přijetím a už konečně uzřou sebe a světlo své, díky tvým odhaleným zákoutím. V záři tvé již stínů není, vše dojde ke svému odhalení.”

Tento kód pracuje s tématy:

💫odkytí a přijetí vzorců, které brání spočinutí v harmonii,

💫prosvětlení míst, kde pravda se ukrývá a vynesení pravdy na povrch,

💫aktivně podporuje majitele na jeho cestě, kde napomáhá druhým uzřít pravdu o sobě, vnímá, kde si druzí lžou do kapsy aniž by si toho byli vedomí,

💫napomáhá k uzření vzorců a všeho co je za nimi,

💫napomáhá ukazovat další úhly celku pravdy. Tento kód je zde pro bytost, která je přímá a pracuje na tom, aby pravda byla uzřena těmi, kteří jsou již připraveni vnímat informace, které nás ve škole neučili.

Rozměr 20 x 40 cm, akvarel, zlatý a stříbrný metal.

Hodnota 6660 Kč/ 277€