Kódy Nové Země

Zlatý drak

Drak Zlatého Portálu

Zlatý drak, přinášející perlu čistoty a prastarého otisku jednoty a harmonie. Aktivuje v poli témata vnitřní harmonie a posvátné čistoty. Čiré, mateřské a pěcující lásky. Nese s sebou esence vzdušných i zemských elementů. Je propojovatelem prastarého vědomí a vědění. Nese také silné otisky spolupráce se zvířecí říší, kde čistota vědomí je nejčistší v živoucí podobě.

“Jsem Zlatým Drakem nekonečného prostoru. Prostupuji časem, abych vám připomněl čistotu srdce, kterou jste zahalili do strachu, obav a chmur. Do viny a hanby. Do zlosti a nenávisti. Perlu, která je nositelkou nejčistší esence, předávám tobě, aby sis ji vložil do srdce, jako magický šém a nechal jejími výboji rozbít staré struktury, které činí tebe více lidským nežli Božským. Jsem zde pro tebe a ty už víš, že přicházím v ten správný okamžik tvé lidské poutě životem.”

Děkuji, že jsem mohla být v tvé přítomnosti.

Rozměr 21 x 28,7 cm, akvarel na vysokogramážním papíře, kombinovaná technika.

Hodnota 3500 Kč/ 146 €