Kódy Nové Země

Zřím SEBE

Ty jenž odrážíš se v odrazu mém, kdo jsi? Kým jsi? Co jsi dokázal a co vybudoval? Na čem stavíš hodnoty své? Máš pocit, že pouze hmotou majetku tvého je tvůj důkaz pro blaho tvé? Máš pocit, že dáváš sobě stejně tak jako světu kolem tebe? Jsi v rovnováze dávání a přijímání?

Zahleď se do všech tvých obrazů, do všech tvých odrazů. Jdi za to, co vidíš. Uzři všechny tvé části, jak jsou spojeny od věků existence tvé. To vše je tvou součastí, to vše s sebou stále neseš. Ty nejsi pouze to, co zde tvoříš. Ty tvoříš teď minulost i budoucnost. Jsi světlem, které rozsvěcí temnotu vesmíru. Jsi jiskrou, zážehem, tím kdo expanzí světla rozsvěcí druhé.

Teď již víš, jak být součástí veškerenstva, už jsi pochopil, svůj úděl zde. Svými průstupy měníš vše na časoprostorových osách. Máš možnosti na ose času býti správcem, který dohlíží, mění a proměňuje co potřeba jest, pro blaho všeho a všech. Tento dar nese velkou zodpovědnost, na kterou jsi již připraven.

Tento obraz vznikal průběžně od roku 2020. Měl mnoho vrstev až se nakonec dotvořil do finální podoby, která je tvořena z úlomků zrcadel, apofylitu, třpytek, metalických folií a krystalů Swarowski.

Nese mnoho. Je to bytost, která vám pomůže v přijetí sebe, jako jedinečné bytosti. Pochopení, že nejste méněhodnotná bytost, díky atakům starých vzorců, ale že jste úžasná, zářící bytost, která má velké schopnosti, které začíná poznávat v celé své nádhernosti a různorodosti.

Vše, co jsme na svých cestách zažili, všechny bytosti, které jsme potkali, to vše bylo velice důležité. Díky tomu jste teď zde v této podobě.

Obraz byl dokončen koncem minulého roku a až nyní je připraven jít do světa.

Rozměr 50 x 70 cm, kombinovaná technika na topolové desce.

Hodnota obrazu 55 500 Kč / 2413 €