Kódy Nové Země

HLUBINA

Hlubina propojená s moudrostí veškerenstva, jejíž nositelkou jsou bytosti oceánů.

Hlubina, která je neprozkoumaná, neprobádaná, tajemná, okouzlující a dechberoucí.

Hlubina, která skrývá tajemství, které stráží velryby. Jsou nositelkou klíčů k moudrosti veškerenstva.

Od dávných dob, které se Lemurií nazývají, uplynulo už mnoho času. Země se proměnila, ale moudrost, která to všechno vytvořila, nikam nezmizela. Je v nás. Stále přítomna. A i proto jsou zde bytosti, které jsou nositeli klíčových záznamů, pro naší aktivaci. A také proto, vznikl tento obraz.

Je spojovatelem mezi hlubinou vědomí a tebou. Je propojovatelem mostů zbořených a spálených. Je obnovovatelem záznámu, jehož jsi ty nositelem.

Nahlédní do hlubin oka. Nahlédni do hlubin za okem. Cítíš to známé propojení? Cítíš to, co jsi po léta hledal? A až nyní přišel ten nejlepší možný čas. Až teď jsi plně připraven aktivovat zcela své vědomí, moudrost veškerenstva. TEĎ!

Děkuji, že jsem mohla zprostředkovat tak úžasný obraz, který zrál a proměňoval se několik měsíců. Jsou do něj otištěny záznamy z dalších přitomných obrazů a je velmi silně propojen s lemurijským krystalem, který jsem původně myslela, že půjde s ním. Avšak šlo jen o předání kódů a informací, které krystal nese.

Průměr obrazu je 40cm. Akryl, křišťál,třpytky, kódy.

Ve vděčnosti, Katka✨🙏

Hodnota obrazu je 14400 Kč/ 588 €