Kódy Nové Země

Odkrytí

Pohleď za to, co vidíš. 

Jak často jsi vystaven situacím, které tě nabádají k hodnocení? A z jaké pozice vyhodnocuješ? Vnímáš to, co dovedlo tebe a ostatní sem? Jaké všemožné příběhy se musely stát, abys došel právě do tohoto bodu s těmi, které máš teď po svém boku? S těmi, kteří žijí v tomto čase s tebou? 

Podívej se za to, co vidíš svým zrakem. Podívej se za to co vidíš svým srdcem a odhalí se ti nevídané. Myslíš si, že je jen jedna pravda? Myslíš si, že je jen nějaká univerzální pravda, podle které se vše hraje? Co je za tou hrou, kterou všichni vidí jako svou realitu? Kolik otázek je potřeba položit, abys našel tu správnou odpověď?

Mnoho otázek, mnoho odpovědí. Která je ta správná? Ptáš- li se a odpovědi nepřicházejí, usedni do ticha svého srdce, kde zodpovězení čeká. A věz, že ty nečekáš na nic a nikoho, protože to na co čekáš, čeká na tebe. 

Co všechno se nalézá “ZA”? Je potřeba to vědět? Je potřeba vědět všechny odpovědi? Odpovědi přicházejí tak, jak jsi na ně připraven. Utiš svou horlivou mysl po vědění, a dívej se svým srdcem za to, co vidíš.

Stůj v klidu, pozoruj ze svého středu a pokud se stále ptáš, co máš teď dělat, vyčkej a odpověď brzy dorazí. Zarovnej se do svého středu, do zarovnání se Zdrojem, jen odtud budeš vědět, jak tvořit svou realitu. Jen odtud víš, kdy je čas na expanzi nebo odpočinek. Jen odtud cítíš Božské načasování. 

Opět se zrodilo něco, pro mě nevídaného s tak obrovským přesahem, že to nelze slovy popsat. Popis kódu, je opět pouze zlomek toho, co je v něm obsažezno. Vnímám v něm potenciál rozkrytí opony a ukázání toho, co je skryto. Naším očím, ale už ne našim srdcím.

Rozměry 30 x 40 cm, akvarel, kombinovaná technika, kamínky Swarovski.

Hodnota 32 000 Kč/ 1391 €