Kódy Nové Země

Žabička hojnosti a plodnosti

Tento symbol ke mně přišel v období nemoci, kdy jsem byla v horečkách a kočky si začaly s něčím hrát. Byla to malá žabka. A třeba i takto ke mně vesmír promlouvá.

Symbol žáby přináší hojnost, finanční stabilitu, ochranu, zdraví a tato moje nese ještě energii plodnosti. Po setkání se s žabkou, otevřela se právě tato témata, která jsem pak sdílela v článcích o cenotrvorbě. Vše se ukotvilo a dostává do srdce a do lehkosti a blaha ať v té či oné polaritě.

Tento kód je nostitelem hojnosti a plodnosti. Možná ne tak, jak si přejete, možná ne tak, jak si myslíte, že je to správně.

“Až uzřeš hojnost tvého života, až uzřeš hojnost svého teď, může se z tvých přání pohnout led, který se pevně drží, ale ne aby ti byl přítěží. Drží se díky tvému lpění na výsledku i na hodnocení. Když přenecháš tuto laťku zdroji, ponoříš se do důvěry, že vše děje se pro tebe, abys věděl, čí jsou ty otěže, abys věděl kde teď stojíš a že svoji půdu svými činy hnojíš. Už zasadil jsi semínka do urodného pole, nyní se plně propoj s esencí zdroje. Buď v klidu, buď v sobě, ať pocítíš kdy konat, kdy odpočívat a to vše hravě. Až uvidíš hojnost a plodnost každodennosti života tvého, splní se ti sen, který jde z hlubin srdce tvého.”

Žabička, nám připomíná, abychom srdcem vnímali krásy, hojnost a plodnost káždého dne, každého okamžiku a byli fascinováni kouzlem tohoto světa a vesmíru.

Akvarel, třpytky na vysokogramážním papíře, formát A6 (pohlednicový).

Hodnota 2222 Kč/ 95 €