Zlatý věk

BRÁNA LASKAVOSTI

Za branou poznání, za branou lásky, vstupuješ do sebe hlouběji, tam kde je soucit a laskavost. Pochopení lásky hloubek, kde vidíš obzory, které bys bez otevřeného srdce neviděl.

Láska není bolest, lásky se nemusíš bát. Jen otevřít své srdce a jít, jít dál. To je ten motor lidství, to je ten motor tvůj. Abys došel tam kam chce tvá duše a věděl, že jsi jen svůj. Projdi branou Laskavosti. Projdi branou nevinnosti. Projdi a spočiň v tom přítomném okamžení, který tvůj přístup k sobě, navždy změní. Tvrdosti již bylo dost. Teď už víš, že bez změny by zbyla z tebe pouhá kost. Spočiň v náručí lásky, která není jen vnější rozkoší, to vše je uvnitř tebe.

Obnov teď své propojení, abys uzřel svět bez pokřivení. Možná najivní se pohled bude zdát, avšak dovol si to žít, naděl si dar, který ne každý může znát. Ty jsi tím tvůrcem života svého, byť mnohdy se říká něco jiného. Ano, je zde důležité božské načasování, ale ty již víš, kdy se ujmout klidu nebo konání. Laskavost tě nyní ještě hlouběji ponoří do sfér, kterým už málokdo uvěří. Čistota srdce, čistota a záměr konání, bez manipulace a zisku, tyto záměry předávej bez ustání. Je to potřeba předávat dál, aby i ostatní lidé věděli, že tento život za to stál. Aby měli jiskru a naději, že všem může býti krásněji. Prý je to netradiční má tvorba, taková jemná…Ale nešlo to jinak. Chtělo být toto téma zachyceno. A je i pro mě připomínkou, že i v těžkých chvílích lze být sama k sobě vlídná a laskavá.

Rozměr plátna 30x30x4 (3D rám)

Akryl, strukturovací hmota, třpytky, larimar, křišťálové tromly. Některé barvy ve tmě lehce světélkují. 🤩

Hodnota obrazu 8 888 Kč/ 378 €