Zlatý věk

DOTEK LEMURIE

THE TOUCH OF LEMURIA

Ve smyčkách času zůstal otisk, vzpomínka, na esenci, kterou jsi tam zanechal. Abys jednoho dne mohl odemknout dotek Lemurie.

Je to pradávný otisk, pradávná záře, která je zde pro toho, jenž své srdce vyprostil ze žaláře. Svým dotekem hladí a otevírá záznamy, jenž jsou pro každého jinde uloženy. Ví kam jít, ví co říct a kde svou ruku položit, aby otevřel svět druhým, kteří nevěděli, jak se svým životem naložit.

Dotek Lemurie je součástí tvé cesty, kterou jsi se vydal, abys otevíral srdce, vzpomínky a vše, co druzí nyní potřebují. Přesně to, co bylo kdysi dohodnuto, přesně to, co bylo kdysi vepsáno do vašich příběhů a nyní je čas tyto záznamy postupně odemykat a být konečně tím kým si zasloužíš být a žít. Bez obav a strachů.

Dotek Lemurie je tu pro tebe, abys uviděl, pochopil a rozpomenul se na svou jedinečnou cestu.

Tento obraz je pro bytost, které odemkne pradávné techniky léčení a doteku. Je klíčem ke vzpomínce, kterou ti pomůže odemknout.

A pokud je pro tebe, ty již víš!

Pokračuje ukotvování tohoto silného a průzračného obrazu. V přítomnosti dalších bytostí, se aktivují a otevírají další a další témata.

Můžeš si přát jak chceš, můžeš toužit a snít, můžeš čistit a léčit, ale bez kroků a aktivity se vše zpomaluje. Nelze očekávat změnu, pokud nějakou neudělám. Nelze očekávat naplnění snů, pokud budu si je jen přát. Co máš udělat již víš. Je tam strach? Skvělý! Protože to je jen výzva, kterou máš učinit, protože za ní tě čeká právě ta odměna, o které zatím jen sníš.

Stagnuješ a nechceš? Chceš stále tvořit a makat? Pak tvou výzvou je zastavení se.

Otravují tě informace a lidi zvenčí? Chceš aby ti dali všichni pokoj? Dej pokoj ty jim a sám sobě. Neživ je svou energií a pozorností.

Přijde ti, že děláš maximum a nikde nevidíš výsledky? Pusť touhu po výsledku. Pusť touhu po tom, co sis dal za cíl. Víš že tam je, víš že tě čeká, jen ta úporná snaha tě oddaluje.

Je toho mnoho, ale vzorec je stále stejný. Když se nenaplňuje tvá cesta, jdi tam, kde je výzva, kde je odpor a kde je to, čemu se tak strašně bráníš. Pak se rozhýbe ta stagnující energie a budeš zase blíž k lehkosti a volnosti. Budeš svobodný, protože už tě nebude svazovat strach. Budeš vědět, že tě nesvazuje, nezbržďuje, nýbrž vyzývá.

Dotek Lemurie je pokračováním, sourozencem obrazu SRDCE LEMURIE.

Otevírá záznamy, které jsou rozpomenutím se na to, co nesete. Na to, co jste zapomněli a je to pak tak jasné.

“Ano to jsi ty, to po čem jsi celou dobu toužila, to co jsi vždy na druhých obdivovala.

To jsi ty.

Ty jsi nositelkou všeobjímajícího a láskyplného dotyku, který léčí a uzdravuje napříč časoprostorem.

Ty jsi nositelkou vědomí, které vnese světlo tam, kde už si lidé mysleli, že je vše straceno. Ty jsi nositelkou informací, které lidé potřebují slyšet pro svůj další rozkvět.

Dotek Lemurie ti bude vždy připomínat, kdo jsi, abys na to již nikdy nezapomněla.

Jsi světlo, jsi láska. A tak to je.”

Rozměry 30 x 29 cm, strukturovací hmota na plátně, kombinace akrylu, oleje, křišťálových tromlů, akvamarínu, mušle, larimaru a zlatého metalu.

Hodnota obrazu 15 555Kč/ 648€